2016 januárjától hazánkban is bevezetésre került az elektronikus személyi igazolvány, vagy közismertebb nevén az ún. e-kártya. De mire jogosít ez fel minket? Milyen előnyökkel jár az igénybevétele?

174188_g

Az elektronikus személyi igazolvány azt jelenti, hogy mind a személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési adatok), mind néhány azonosítószámot (személyazonosító, adóazonosító és társadalombiztosítási azonosító) egy memóriachip tárolja. Emellett tartalmazza az állampolgár döntésétől függően az ujjnyomatot (ezt 12 éven aluliak nem kérhetik) és az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatokat.[ii] Az igazolvány a természetes személyazonosító adatokon túl tartalmazza az adóazonosítót, a társadalombiztosítási azonosítót és a személyazonosítót (személyi számot) is.

Az e-kártya tehát kiváltja az adókártya  és a TAJ-kártya funkcióit is.

Rögzíteni kell azonban, hogy az új kártya nem váltja ki a lakcímkártyát, a jogosítványt és az útlevelet sem.

Az E-kártya előnyei

A meglévő papír alapú dokumentumokat azonban nem vonják ki a forgalomból, viszont az a tény, hogy az említett adatokat az új személyi is tartalmazza, jelentősen hozzájárulhat az ügyintézés hatékonyságához, meggyorsításához. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy állampolgár igénybe vesz valamely TAJ-kártya függő egészségügyi szolgáltatást, például valamilyen szakorvosi ellátást, akkor dönthet úgy, hogy a TAJ-kártya helyett az új személyazonosító igazolványt használja és egy kód megadásával azonosítja magát.

Hogyan igényelhető?

Az elektronikus személyi igazolvány kiadására (első, illetve lejárt okmány cseréje), valamint az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás illetékmentes. Az új kártyát a kérelmező részére – a kérelem benyújtásától számított – nyolc napon belül kell kiadni. Érvényességi ideje hat év, 18 év alattiak számára pedig három év.

Az Európai Unió Tanácsának felmérése alapján az elektronikus személyi igazolvány költséghatékonyabb és kényelmesebb a papír alapú dokumentumokhoz képest, továbbá egyre nagyobb népszerűségnek örvend a közösségi, a vásárlási és a banki tranzakciókat lebonyolító weboldalakon.[iii] Talán ennek köszönhető, hogy Magyarországon a január 4-i bevezetést követő öt napban közel 40.000 személyi igazolványt igényeltek az ügyfelek, ebből 6900 esetben érvényes igazolványt cseréltek le újra.[iv]

Egyelőre az idő rövidsége még nem teszi lehetővé, hogy érdemben vizsgáljuk, mennyiben vált be a hagyományos papír alapú személyi igazolvány mellett az e-kártya. Ugyanakkor a fent hivatkozott számadatok arra engednek következtetni, hogy az állampolgárok bizalommal fordulnak az új típusú személyi okmány felé, sőt hajlanak az ujjnyomat és az elektronikus aláírás megadására is. E magatartás pedig talán prognosztizálja azt, hogy az elektronikus személyi igazolvány idővel hazánkban is egyre nagyobb népszerűségre tesz majd szert az állampolgárok körében. Ehhez természetesen elengedhetetlen a személyi feltételek mellett a megfelelő technológiai bázis kiépítése is.

Pál Emesedr. Pál Emese

2014-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel, majd ugyanebben az évben kezdte meg a munkát a Közigazgatási Jogi Tanszéken, mint PhD hallgató. A 2008/2009-es tanévet a toulouse-i egyetem jogi karán töltötte. 2013-ban egy tanéven keresztül a PTE ÁJK-n újjászerveződő Óriás Nándor Szakkollégium alelnöke. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Jogi Szekciójában pályamunkája díjazásban részesült. Doktori értekezésének választott témája „A helyi önkormányzatok feletti törvényességi kontroll változásai” címet viseli. Tudományos érdeklődése emellett kiterjed a közigazgatási bíráskodás, a közigazgatás-elmélet, továbbá a választási kampányeszközök területére. Franciául és angolul beszél.

[i] Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény

[ii] 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 29.§ (7) bek.

[iii] European Commission: Electronic identification, signatures and trust services: Questions & Answers (MEMO) https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-403_en.htm (letöltés ideje: 2016.05.05.)

[iv] forrás: Ignácz István a KEK KH elnökének nyilatkozata