Browsing Date

szeptember 2016

Kártérítési jog

 Leolvadt a fagyasztó, nem lehetett saját gyermekük

2016.09.30. • By

Egy középkorú férfi bal és jobb heréjén kóros elváltozásokat írtak le egy fővárosi kórház patológiai osztályán, amelynek következtében a heréket eltávolították. A műtét előtt a kórház tájékoztatta a férfit, hogy nem lehet természetes úton gyermeke, ezért célszerű ondósejtjeit spermabankban elhelyezni, amely meg is történt.

doctor-1461911768hhi-1

A férfi 8 évvel a hereeltávolítás után házasságot kötött, feleségével gyermekvállalást terveztek. A spermabank nem tudta prezentálni az ondósejteket, mert azok hűtő-leolvadás miatt megsemmisültek, baktériumokkal fertőződtek. Ennek ellenére a házaspár kérésére a mesterséges megtermékenyítést elvégezték és három elő-embriót helyeztek a feleség méhüregébe. A sikertelen megtermékenyítést követően a házastársak kapcsolata megromlott, útjaik különváltak, a férj depresszióba esett, a mai napig egyedül él, az embereket kerüli. A korábbi férj és feleség pert indított azon az alapon, hogy saját (genetikai) gyermekük egymástól nem lehet.

A jogi eljárás

Az első fokú bíróság megállapította, hogy a spermabank ondó-tárolási tevékenysége egészségügyi szolgáltatásnak minősül. Az első fokú bíróság megállapította, hogy a minták tönkremenetele két okból történhetett. Egyrészt a mínusz 200 ℃ fokos nitrogén utántöltés nem történt meg rendszeresen és a tárolóedény is alkalmatlan volt, így a minta felengedett. A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta és megállapította, hogy a spermabank ugyan tudományos céllal jött létre, de a mintavételre egyértelműen emberi utódnemzés biztosítása céljából került sor.

A nem vagyoni kártérítés

A genetikailag saját gyermek nemzése lehetőségének elvesztéséért az első fokú bíróság a férj részére 6 millió, a feleség részére 3 millió forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg, amelyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Ítéletének indokolásában sem az első fokú, sem a másodfokú bíróság más hasonló jogeseteket nem idézett, nem véletlenül. Az eset az elérhető szakirodalomban egyedülálló.

Tanulság

A spermabankhoz hasonló szolgáltatás a köldökzsinórvérből kinyert őssejtek tárolása, amelynek során a fentihez hasonló problémák fordulhatnak elő. Az őssejtek a gyógyítás nagy ígéretei. Az elvesztett szövetek (pl. szívinfarktusban elhalt szívizomsejtek) pótlásának alapját jelenthetik. Ugyanis olyan sejtekről van szó, amelyekből akár izomszövet, akár kötőszövet, akár csontszövet, akár hámszövet stb. is lehet.

stethoscope-and-gavel-1462001130uso

Orvosi műhibaperek és jogi képviselet

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, az általános jogi ügyekhez képest igen speciálisak, ahol orvosi tudásra is jócskán szükség van. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi bírói ítélet ismeretében lehetséges az eredményes jogi képviselet. A jogi képviselet ellátására célszerű orvos-jogász felkérése. Az országban igen kevés orvos-jogász dolgozik, többségük a kórházakat vagy biztosítókat képviseli, azaz az alperesi oldalon áll. Kevés orvos-jogász lát el jogi képviseletet a páciensek, azaz a károsultak oldalán.

Dr. jur. et med. Varga-Orvos Zoltán L.L.M.

orvos-toth-zorvos-jogász és egészségügyi szakjogász a Szegedi Tudományegyetemen 2004-ben orvosi, majd 2014-ben jogi diplomát szerzett. Egészségügyi szakjogász képesítéssel rendelkezik. Jogi egyetemi diplomamunkáját is az orvosi műhibaperek témakörében készítette. Végzettségein túlmenően egy családjában előfordult eset, valamint édesanyja gyógypedagógia iskolában töltött évtizedei motiválták abban, hogy az orvosi műhibaperekkel foglalkozzon, a károsultak családjának segítsen.

Honlapja: www.vargaorvos.hu

Pszichológia

8 tipp egy boldog párkapcsolathoz

2016.09.29. • By

Mindannyiunk életének egyik – talán legfontosabb – szegmense, hogy megtaláljuk párunkat, akivel megoszthatjuk mindennapjainkat, és megélhetjük az intimitást. Azonban gyakran követünk el olyan hibákat, amik idővel veszélyeztethetik az áhított kapcsolatot, és akár a végét is jelenthetik. Ezért lássunk néhány egyszerű trükköt, amivel feldobhatja szerelmi életét! Mert ki ne szeretne egy boldogabb párkapcsolatot?

1. Törődés

Megmutatnia a párjának, hogy törődik vele, olyan egyszerű, mint kinyitni egy ajtót vagy megfőzni az ebédet, de ezen kívül mindezt szavakba is kell öntenie! Néhány ember sosem mondja ki azt a szót, hogy „szeretlek”, ami rosszul érintheti a másikat, ezért próbálja megtalálni a módját annak, hogyan tudathatja párjával, hogy szereti. Számíthasson Önre gyakrabban, és alkalomtól függetlenül kedveskedjen neki! Ez igazán nem kerül nagy erőfeszítésbe. Ha társaságban vannak, mindig érezze egy-egy pillantásból, mozdulatból, hogy figyel rá, még akkor is, amikor nagy a nyüzsgés.

c5cjbc9srjkpysmtzfbj_dsc_7452

Egyéb

Szeretne a következő szerzőnk lenni? Akkor itt a lehetőség!

2016.09.27. • By

Várjuk azon pszichológusok és pszichiáterek írásait, akik a diploma megszerzésén túl több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön.

photo-1416339442236-8ceb164046f8

Nagyjából három hónappal ezelőtt elindult Jog és Pszichológia nevű folyóiratunk, amelynek célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyen olyan fontos tudnivalókat, információkat a jog, a pszichológia, a pszichiátria és a mediáció témakörében, amelyeket tanácsadás vagy mediációs eljárás során szerezhetnének meg.

A folyóirat ezúton lehetőséget biztosít maximum 3.800 leütés terjedelemben – a pszichológia és a pszichiátria témakörében – közérthető, informatív és praktikus cikkek megjelentetésére. A szerzőknek a cikkek alján lehetőséget biztosítunk arra, hogy írjanak magukról egy rövid, tömör szakmai bemutatkozót, és mellékeljenek mellé magukról egy fényképet is.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő hivatkozásoknak és idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja, és fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet megjelenésre alkalmatlannak ítélje.

Kérjük a szakembereket, hogy megjelenésre szánt írásaikat Word formátumban szíveskedjenek a részünkre az info@jogespszichologia e-mail címre megküldeni legkésőbb 2016.10.25-ig.

Munkajog

Miként mondhatjuk fel azonnali hatállyal a határozott időre kötött munkaviszonyunkat?

2016.09.26. • By

Az előző cikkeinkből kiderült, hogy a határozott időre kötött munkaviszony is megszüntethető rendes felmondással és a felek által kötött közös megegyezéssel. Van azonban egy harmadik megszüntetési jogcím, az azonnali hatályú felmondás, amely szóba jöhet határozott időre kötött munkaviszony esetében is.

Hogyan mondhatunk fel azonnali hatállyal?

Próbaidő alatt a munkavállaló indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a munkaviszonyát.[i] A próbaidőt a felek kizárólag munkaszerződésben köthetnek ki a munkaviszony kezdetétől számított – főszabály szerint – 3 hónapos időtartamra.[ii] A próbaidő fő funkciója, hogy a felek kölcsönösen kipróbálhassák egymást a munkaviszony teljesítése szempontjából, ezért ebben az időintervallumban mindkét félnek lehetősége van még indokolás, azaz a konkrét, meghatározott megszüntetéshez vezető okok feltárása nélkül megszüntetni a jogviszonyt attól függetlenül, hogy az határozott időre vagy határozatlanra jött létre.

14929512628_138679d966_z

Kriminológia

A köztünk élő pszichopaták

2016.09.26. • By

Hervey M. Cleckley 1941-ben jelentette meg „Az egészség álarca” (The Mask of Sanity) című könyvét, amely a pszichopátiának egyik legjelentősebb és mára klasszikusnak számító klinikai leírása lett. Cleckley szerint a pszichopátiás beteg a normális ember tökéletes másolata, aki egy épelméjűséget imitáló álarccal rejti el belső hiányosságait.

images

Cleckley a pszichopátiát tartós személyiségtulajdonságnak tekintette, melynek része a felületes báj és jó intellektus, ugyanakkor a megbízhatatlanság és az őszinteség hiánya. A pszichopaták nem félnek tetteik következményeitől, nem tanúsítanak megbánást, és teljességgel hiányzik belőlük az empátia a másik személy iránt. A társas- társadalmi normákat szándékosan és általában szórakozásból szegik meg, és képtelenek a saját hibáikból tanulni. Mindezek mellett kóros egoizmus és érzelmi sivárság jellemzi őket, mely a szeretetre való teljes képtelenséggel párosul.

A pszichopátiának nem csak a klinikai pszichológiában és pszichiátriában van relevanciája. Könnyen beláthatjuk a fent leírt tulajdonságok alapján, hogy „ha a munkaköri leírás a bűnözés, akkor a pszichopata a tökéletes jelentkező”. A pszichopaták ugyanis „előhuzalozottságuk” folytán nagyon gyakran, ha nem a leggyakrabban (legalábbis a mentális betegségben szenvedők közül) kerülnek összetűzésbe a törvénnyel – akár az igazságszolgáltatás írott, akár az etika, a morál íratlan törvényeiről beszélünk.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy nem minden pszichopátiás személy kerül börtönbe, valamint, hogy a pszichopaták különböznek abban, hogy milyen súlyosságú és mennyire tetten érhető bűnöket követnek el.

Pszichológia

Vannak emberek, akiket egy időre kapunk ajándékba

2016.09.25. • By

“Vannak emberek, akiket egy időre ajándékba kapunk, hogy elkísérjük élete egy szakaszán. Nem igazán azért, hogy birtokoljuk vagy uralkodjunk felette. Meg azért sem, hogy tanácsainkkal megfojtsuk. Néha csak azért, hogy menjünk mellette. Átláthatóan. Az igazi találkozások pillanatában belopakodunk egymás életébe, és a lelkünk jót ücsörög egymásnál. Ugyanarra a dalra rezdülünk. Érezzük egymást.

photo-1446597152631-22e3f57785ea

Az emberek azt mondják, hogy nem szeretnek szenvedni. Én mégis szeretek. Szeretem, ha valaki eszeveszetten hiányzik. Ha ott lappang az a torokszorító érzés minden porcikámban, hogy mindent odaadnék abban a pillanatban, hogy újra találkozzak vele. Érezzem újra ugyanazt a dallamot a lelkemben. Az ő dallamát és az ő rezdülését. Van ezekben a találkozásokban is valami nagyszerű és megdöbbentően furcsa. Az élet összehoz két embert itt vagy amott, mintha a véletlen játéka volna csupán, aztán összeköti őket egy láthatatlan szövedékkel. Hogy aztán sohase felejtsük el azt a dallamot, azt az illatot, azt a hangulatot, amit elénk terelt, és azokat az érzéseket, amiket a lelkünkbe csempészett.”

Müller Péter

Pszichológia

Mit tegyünk hogyha neveletlen a gyermekünk?

2016.09.25. • By

A legfontosabb szabály az, hogy egyszerűen ne engedjük meg az ilyen viselkedést. Kérjen a gyermek elnézést, majd nyugodt hangon közöljük vele, hogy ha udvariasan elmondja újra amit szeretne, akkor szívesen meghallgatjuk, esetleg addig félre is vonulhat, hogy megnyugodjon. Nagy valószínűséggel duzzogni fog, de higgyék el, ha következetesek maradunk hosszú távon megtérül.

Nagyon fontos, hogy éreztessük a gyermekkel, hogy kizárólag a viselkedésével van éppen problémánk és nem vele, ezért tartózkodjunk a “ rossz, csúnya gyerek vagy” és hasonló megjegyzésektől.

Családjog

Jogellenes gyermekelvitel – Hogyan szerezhetem vissza a gyerekem?

2016.09.25. • By

Jogellenes gyermekelvitelnek – és nem gyermekrablásnak minősül -, amikor az egyik szülő a gyermeket a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országból egy másik országba viszi vagy ebben a másik országban visszatartja, és ezt úgy teszi, hogy közben ehhez a szülői felügyeleti, vagy kapcsolattartási jogokkal rendelkező másik szülő nem adja beleegyezését (vagy megsérti egy bíróság vagy gyámhatóság határozatát).[1]

2007_report_child_plane

Jogellenesen külföldre vitték a gyermekem! Hogyan szerezhetem vissza?

Pszichológia

Alkotás vs. pusztítás – interjú Feldmár Andrással a terrorról

2016.09.25. • By

Az utóbbi időben sajnos egyre gyakrabban hallunk különös kegyetlenséggel elkövetet gyilkosságokról, terroreseményekről. Biztosan te is hallottál ezekről. Szerinted mi visz rá valakit arra, hogy ilyen kegyetlenségekkel embereket öljön, és miért nem épít inkább valamit helyette? Min múlik az, hogy valaki inkább alkotni vagy rombolni fog?

dsc_3089