Egy középkorú férfi bal és jobb heréjén kóros elváltozásokat írtak le egy fővárosi kórház patológiai osztályán, amelynek következtében a heréket eltávolították. A műtét előtt a kórház tájékoztatta a férfit, hogy nem lehet természetes úton gyermeke, ezért célszerű ondósejtjeit spermabankban elhelyezni, amely meg is történt.

doctor-1461911768hhi-1

A férfi 8 évvel a hereeltávolítás után házasságot kötött, feleségével gyermekvállalást terveztek. A spermabank nem tudta prezentálni az ondósejteket, mert azok hűtő-leolvadás miatt megsemmisültek, baktériumokkal fertőződtek. Ennek ellenére a házaspár kérésére a mesterséges megtermékenyítést elvégezték és három elő-embriót helyeztek a feleség méhüregébe. A sikertelen megtermékenyítést követően a házastársak kapcsolata megromlott, útjaik különváltak, a férj depresszióba esett, a mai napig egyedül él, az embereket kerüli. A korábbi férj és feleség pert indított azon az alapon, hogy saját (genetikai) gyermekük egymástól nem lehet.

A jogi eljárás

Az első fokú bíróság megállapította, hogy a spermabank ondó-tárolási tevékenysége egészségügyi szolgáltatásnak minősül. Az első fokú bíróság megállapította, hogy a minták tönkremenetele két okból történhetett. Egyrészt a mínusz 200 ℃ fokos nitrogén utántöltés nem történt meg rendszeresen és a tárolóedény is alkalmatlan volt, így a minta felengedett. A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta és megállapította, hogy a spermabank ugyan tudományos céllal jött létre, de a mintavételre egyértelműen emberi utódnemzés biztosítása céljából került sor.

A nem vagyoni kártérítés

A genetikailag saját gyermek nemzése lehetőségének elvesztéséért az első fokú bíróság a férj részére 6 millió, a feleség részére 3 millió forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg, amelyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Ítéletének indokolásában sem az első fokú, sem a másodfokú bíróság más hasonló jogeseteket nem idézett, nem véletlenül. Az eset az elérhető szakirodalomban egyedülálló.

Tanulság

A spermabankhoz hasonló szolgáltatás a köldökzsinórvérből kinyert őssejtek tárolása, amelynek során a fentihez hasonló problémák fordulhatnak elő. Az őssejtek a gyógyítás nagy ígéretei. Az elvesztett szövetek (pl. szívinfarktusban elhalt szívizomsejtek) pótlásának alapját jelenthetik. Ugyanis olyan sejtekről van szó, amelyekből akár izomszövet, akár kötőszövet, akár csontszövet, akár hámszövet stb. is lehet.

stethoscope-and-gavel-1462001130uso

Orvosi műhibaperek és jogi képviselet

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, az általános jogi ügyekhez képest igen speciálisak, ahol orvosi tudásra is jócskán szükség van. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi bírói ítélet ismeretében lehetséges az eredményes jogi képviselet. A jogi képviselet ellátására célszerű orvos-jogász felkérése. Az országban igen kevés orvos-jogász dolgozik, többségük a kórházakat vagy biztosítókat képviseli, azaz az alperesi oldalon áll. Kevés orvos-jogász lát el jogi képviseletet a páciensek, azaz a károsultak oldalán.

Dr. jur. et med. Varga-Orvos Zoltán L.L.M.

orvos-toth-zorvos-jogász és egészségügyi szakjogász a Szegedi Tudományegyetemen 2004-ben orvosi, majd 2014-ben jogi diplomát szerzett. Egészségügyi szakjogász képesítéssel rendelkezik. Jogi egyetemi diplomamunkáját is az orvosi műhibaperek témakörében készítette. Végzettségein túlmenően egy családjában előfordult eset, valamint édesanyja gyógypedagógia iskolában töltött évtizedei motiválták abban, hogy az orvosi műhibaperekkel foglalkozzon, a károsultak családjának segítsen.

Honlapja: www.vargaorvos.hu