A hepatitis C vírusfertőzés tüneteket évtizedekig nem ad. Mit tegyen a fertőzött személy, ha a betegség kifejlődésével 30 év múlva perelni szeretne? A „hosszú farkú” elévülés jogintézménye alapján az igényérvényesítés ennyi év távlatából is lehetséges.

A történet

A későbbi felperes 1987-ben gyomorvérzésre vértranszfúziót kapott. Később, egy 2010-es véradást követően levelet kapott az Országos Vérellátó Szolgálattól, amely szerint hepatitis C vírusfertőzésben szenved, így nem lehet véradó. Májbiopszia segítségével a több mint 20 évig lappangó májzsugorodást diagnosztizálásra került. A páciens azóta gyógyszeres kezelést kap.

 226581715_1280x960

A történtek orvosi magyarázata

A hepatitis C vírus a májat támadja meg. A fertőzöttek többségénél tipikusan 20-30 év alatt a májsejtek elpusztulnak, helyüket kötőszövet veszi át (májzsugorodás) és májrák alakul ki. A 20-30 éves lappangás alatt se a fertőzött személy, se az orvosa nincs tisztában a vírusfertőzéssel. A fertőzés vérrel, szövetnedvekkel terjed.

A hepatitis C vírust 1989-ben írták le, de védőoltás nem létezik rá. A vérkészítmények szűrése Magyarországon 1992 nyarán indult meg, de a teszt nem 100%-os, így vérkészítménnyel való fertőződés még ma is lehetséges. Magyarországon több mint 100.000 hepatitis C vírus hordozó van.

A jogi eljárás

A páciens a kifejlődött betegségről történő tudomásszerzést követő 1 éven belül pert indított az őt ért károsodás kompenzálására. Az elsőfokú bíróság 9 millió forint kártalanítást ítélt meg a páciens részére. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság a kártalanítás összegét 6 millió forintra mérsékelte. A per két és fél évig tartott.

A hosszú farkú elévülés

A hepatitis C perek kulcsmomentuma az elévülés. Az elévülés jogintézményének lényege, hogy bizonyos idő elmúlásával az igényt a bíróságon már nem lehet érvényesíteni, mert ahhoz a jog nem nyújt segítséget. Az elévülés célja kettős. Egyrészt az, hogy az idő múlásával a bizonyítékok elenyésznek, így nehéz a bíróságon a bizonyítás. Másrészt az, hogy ha a jogosultat nem érdekli annyira az igénye érvényesítése, hogy azt bizonyos időn belül megindítsa, akkor az a jog számára sem lehet fontos.

images-1

Az általános elévülési idő 5 év, amely a károsodás bekövetkeztétől számítandó. De mi számít károsodásnak: a vírusfertőzés vagy a tünetek kialakulása?, hiszen a két időpont között 30 év is eltelhet. A bírói gyakorlat egyértelműen a vírusfertőzést tekinti károsodásnak, innen indul az 5 éves elévülési idő. A bírói gyakorlat az elévülés nyugvásának jogintézményét alkalmazza, így lehetséges a vírusfertőzés után 30 évvel történő sikeres perlés. Az elévülés nyugvása azt jelenti, hogy a betegség lényegi elemeiről történő tudomásszerzéstől számított 1 év áll rendelkezésre az igényérvényesítés megindítására. Amíg ugyanis valaki menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy igényét érvényesítse, addig ezt tőle elvárni nem lehet.

Tanulság

A „hosszú farkú” elévülés minden olyan pertípusban a károsult javára szolgálhat, amelyben a kárbehatás és a kár kifejlődése között hosszú idő telik el. Ilyen perek lehetnek a nukleáris katasztrófák, azbeszt perek, szilikózis perek esetei.

Orvosi műhibaperek és jogi képviselet

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, az általános jogi ügyekhez képest igen speciálisak, ahol orvosi tudásra is jócskán szükség van. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi bírói ítélet ismeretében lehetséges az eredményes jogi képviselet. A jogi képviselet ellátására célszerű orvos-jogász felkérése. Az országban igen kevés orvos-jogász dolgozik, többségük a kórházakat vagy biztosítókat képviseli, azaz az alperesi oldalon áll. Kevés orvos-jogász lát el jogi képviseletet a páciensek, azaz a károsultak oldalán.

Dr. jur. et med. Varga-Orvos Zoltán L.L.M.

orvos-jogász és egészségügyi szakjogász

orvos-toth-zDr. Varga-Orvos Zoltán a Szegedi Tudományegyetemen 2004-ben orvosi, majd 2014-ben jogi diplomát szerzett. Egészségügyi szakjogász képesítéssel rendelkezik. Jogi egyetemi diplomamunkáját is az orvosi műhibaperek témakörében készítette. Végzettségein túlmenően egy családjában előfordult eset, valamint édesanyja gyógypedagógia iskolában töltött évtizedei motiválták abban, hogy az orvosi műhibaperekkel foglalkozzon, a károsultak családjának segítsen.
Honlapja:  www.vargaorvos.hu