Évekkel ezelőtt életutam kapcsán rendkívül fontos volt számomra az, hogy választ kapjak a következő kérdésre: egy traumatikus életúttal rendelkező személy mit kezdhet a múltban történtekkel, az átélt veszteségekkel, sérelmekkel, fájdalmakkal. Mit tehet a boldogsága érdekében? Egyáltalán lehet-e valaha boldog? 

Azóta már persze választ kaptam a kérdésemre, és útnak is indultam. Utam során gyakran találkoztam azzal a kérdéssel, hogy hogyan fogtam hozzá, mi az, ami elindított az úton, és kapaszkodót nyújtott a kezdeti nehézségek leküzdése során. A HIT! Hinni abban, hogy az életemnek értelme és célja van. Semmi sem történik véletlenül, így a szenvedéseink is jó okkal történnek! Erről szeretnék most a teljesség igénye nélkül, néhány sorban írni.

Szeretném itt segítségül hívni Victor Frankl-t, aki azt mondta:

,, Bármidet, amid az életben van, elvehetik tőled, kivéve egyet: a választási szabadságodat, hogy hogyan reagálsz egy helyzetre. Ez határozza meg a megélt életünk minőségét; nem az, hogy gazdagok vagy szegények, híresek avagy ismeretlenek, egészségesek vagy betegek voltunk-e. Az határozza meg életminőségünket, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, milyen jelentéssel ruházzuk fel őket, milyen viselkedésmóddal reagálunk rájuk, milyen elmeállapotba kerülünk miattuk.”

Témám kapcsán szeretném kiemelni az idézetből a következőket: Hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz (a múltban történt dolgokhoz), milyen jelentéssel ruházzuk fel őket, milyen viselkedésmóddal reagálunk rájuk? Ezek közül is azt gondolom, hogy a leghangsúlyosabb kérdés az, hogy milyen jelentéssel ruházzuk fel az életünkben bekövetkező, általunk megélt olykor rendkívül kínzó, gyötrő, fájdalmas élményeket.

A hit egészségre gyakorolt hatása

A mai világban azt gondolom, elengedhetetlen az, hogy higgyünk valamiben. Bár azt hiszem, nem mindegy, hogy miben hiszünk. De alapjában véve már maga az, hogy hiszek valamiben olyan élettani folyamatokat eredményez, amelyek kedvezően hatnak az egészségi állapotunkra. Itt szeretném megemlíteni két neves amerikai kutató, Koenig és Cohen nevét, akik a hit psychoneuroimmunológiai hatásait igyekeztek feltárni. Arra a következtetésre jutottak, hogy a hit befolyásolni tudja az egyes hormonok mennyiségét, mégpedig az immunfunkciókhoz kapcsolódó hormonok mennyiségének fokozását állapították meg. Ez pedig egy hatékonyabban működő immunrendszert eredményezhet, ami elengedhetetlen a megküzdéshez.                          

Az élet értelmében való hit

A személyes hitünk meghatározza azt, hogy milyen jelentést tulajdonítunk egy-egy történésnek, eseménynek az életünkben. Szintén Victor Frankl volt az, aki arról beszélt, hogy az életünk során nagyon fontos hinnünk az élet értelmében, a szenvedés értelmében. Vagyis, hogy nem véletlenül, hanem okkal születtünk erre a Földre, és életünknek értelme, célja van, úgy értelme, és célja van szenvedéseinknek is.

Ha tudunk hinni ebben, akkor azt gondolom, hogy képessé válunk arra, hogy könnyebben átvészeljük az életünkkel járó emberpróbáló helyzeteket, továbbá ez a fajta hit és jelentéstulajdonítás lehetővé teszi a lelki fejlődést, és növekedést, mindez jó kiinduló pont lehet a lelki egészséghez és boldogsághoz.

Végh Viktória

A Debreceni Egyetem Pszichológia Intézetének másodéves mesterszakos szakos hallgatója. Jelenleg egy segítséggel élők nappali intézményében dolgozik.

Az elmúlt években több alkalommal részt vett a Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlésén, ahol előadás és poszter formájában mutatta be vizsgálati eredményeit.