Több ügyben tapasztaltam már azt, hogy az ügyfelek nem tudták, hogy valamilyen eljárás van ellenük folyamatban, állították, hogy nem kaptak semmilyen iratot, esetleg “rögtön” a végrehajtó találta meg őket. Hogyan lehetséges ez? A válasz az ún. kézbesítési vélelem.

Ahogy ezekben az eljárásokban beszereztük az iratokat, kiderült, hogy több alkalommal is próbálták kézbesíteni azokat az ügyfélnek, aki azonban nem vette át a leveleket postai értesítés ellenére sem, sőt, igazából már hosszú idő óta nem a bejelentett lakcímén lakik, így nem is volt módja átvenni a leveleket. A levelek azonban kézbesítettnek minősülnek a részére. Miként fordulhat ez elő?

letters