Jogellenes gyermekelvitelnek – és nem gyermekrablásnak minősül -, amikor az egyik szülő a gyermeket a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országból egy másik országba viszi vagy ebben a másik országban visszatartja, és ezt úgy teszi, hogy közben ehhez a szülői felügyeleti, vagy kapcsolattartási jogokkal rendelkező másik szülő nem adja beleegyezését (vagy megsérti egy bíróság vagy gyámhatóság határozatát).[1]

2007_report_child_plane

Jogellenesen külföldre vitték a gyermekem! Hogyan szerezhetem vissza?