Browsing Tag

munkaviszony megszüntetése

Munkajog

Hogyan szüntethetem meg a munkaviszonyom a határozott idő letelte előtt?

2016.08.22. • By

im-300x200Amint az az előző cikkemben ismertetésre került, a határozott időre kötött munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése csak meglehetősen szűk körben megengedett a munkavállaló számára. Erre tekintettel célszerűbb lehet először is az indokolási kötelezettséghez nem kötött  közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést kezdeményezni a másik fél felé.

Mivel a közös megegyezéses megszüntetés a felek kölcsönös akaratán nyugszik, és a felek egybehangzó szándékát hivatott kifejezni, ezért sokszor a legjobb, legbékésebb, és egyben legkevesebb kockázatot rejtő megoldás lehet a funkcióját vesztett foglalkoztatási jogviszony felszámolására.

Bár az Mt. meglehetősen szűkszavúan szól e megszüntetési jogcímről, három fontos dolgot mindenképpen leszögezhetünk a konzekvens bírói gyakorlatnak köszönhetően:

Munkajog

Megszüntethetem-e a munkaviszonyom a határozott idő letelte előtt?

2016.07.20. • By

A klasszikustól eltérő, atipikus munkaviszonyok népszerűsége a gazdasági világválság kirobbanása óta mondhatni töretlen, hiszen nemcsak rugalmasabb törvényi szabályozást és ezzel együtt kevesebb munkajogi védelmet, de olcsóbb foglalkoztatási feltételeket is garantálnak. A gyakorlatban azonban sokszor problémaként jelentkezik főként munkavállalói oldalon, hogy meg lehet-e szüntetni a jogviszonyt a határozott idő letelte előtt, és ha igen, milyen módon?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) szűkebb keretek között, mint a határozatlan idejű munkaviszony esetében, de lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaló a határozott idejű munkaviszonyát akár rendes felmondással, a munkáltató és a munkavállaló között létrejött közös megegyezéssel vagy bizonyos esetekben akár azonnali hatályú felmondással is megszüntesse. Lássuk, hogy a határozott idejű munkaviszonyt miként lehet rendes felmondással megszüntetni!

25920150713_874500a4ee_b