Várjuk azon pszichológusok és pszichiáterek írásait, akik a diploma megszerzésén túl több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön.

photo-1416339442236-8ceb164046f8

Nagyjából három hónappal ezelőtt elindult Jog és Pszichológia nevű folyóiratunk, amelynek célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyen olyan fontos tudnivalókat, információkat a jog, a pszichológia, a pszichiátria és a mediáció témakörében, amelyeket tanácsadás vagy mediációs eljárás során szerezhetnének meg.

A folyóirat ezúton lehetőséget biztosít maximum 3.800 leütés terjedelemben – a pszichológia és a pszichiátria témakörében – közérthető, informatív és praktikus cikkek megjelentetésére. A szerzőknek a cikkek alján lehetőséget biztosítunk arra, hogy írjanak magukról egy rövid, tömör szakmai bemutatkozót, és mellékeljenek mellé magukról egy fényképet is.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő hivatkozásoknak és idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja, és fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet megjelenésre alkalmatlannak ítélje.

Kérjük a szakembereket, hogy megjelenésre szánt írásaikat Word formátumban szíveskedjenek a részünkre az info@jogespszichologia e-mail címre megküldeni legkésőbb 2016.10.25-ig.