Egy gyermek érkezése mindig nagy öröm a családban, és sokan ebben a „rózsaszín ködös” időszakban nem néznek kellően utána annak, hogy milyen ellátásra jogosultak, így akár tekintélyes összeget veszni hagyhatnak. Ezért cikksorozatot indítunk, melyben segítséget nyújtunk a szülőknek a támogatásokkal kapcsolatban.

baby-1299514_960_720

Először is jöjjön a CSED (csecsemőgondozási díj – korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segély), mivel időben ez a leghamarabb igénybe vehető támogatás. A CSED-et az 1997. évi LXXXIII. törvény szabályozza, annak is kifejezetten a 40-42. §-ai.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság (megj.: az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult, ebből két hetet köteles igénybe venni) idejére jár.

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

Az ellátás a gyermek születését követő 168. napig jár és összege megegyezik a naptári napi jövedelem 70%-ával.

A CSED nem alanyi jogon jár, arra az jogosult, aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és
– a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
– a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Illetve vannak még egyéb különleges esetek, amikor lehet CSED-et igényelni, így a támogatás

–  annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
– a családbafogadó gyámnak jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apának akkor is jár, ha a szülő nő meghal
– annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
– annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal,
– annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe.

adult-18604_960_720-1

Nem jár azonban a CSED a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, illetve ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat, továbbá annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.

A CSED-et sem utalják ki automatikusan, hanem azt kérelmezni kell erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a hatóság ezen kérelem alapján határozatban dönt a folyósítás időtartamáról és a csecsemőgondozási díj napi összegéről.

Sorozatunkat hamarosan folytatjuk!

Dr. Bakonyi Lilla

12316402_187197511623369_7575702447288728411_n2010-ben végzett az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, 2014-ben tette le szakvizsgáit summa cum laude minősítéssel, így 2015-ben a Budapesti Ügyvédi Kamarától Nagy Judit-díjat kapott. 2014 augusztusa óta egyéni ügyvéd, célja az, hogy napi szinten hasznos információkkal szolgáljon könnyen érthető módon a jogkereső átlagembernek, ezért üzemelteti www.drbakonyililla.hu címen honlapját. Az ügyvédi hivatás gyakorlása mellett 24 éve magas szinten néptáncol a Prima primissima, Csokonai és Bartók díjas Jászság Népi Együttesben.