Amikor valakinek egy közeli hozzátartozója elhalálozik a hatalmas fájdalom közepette rengeteg intéznivalóval találja szemben magát.

Ügyfeleimmel számtalanszor előfordul, hogy miközben gondoskodnak a szeretett személynek kijáró temetésről, intézik az ezzel járó dolgokat, fedezik ezek kiadásait, gyorsan szembesülniük kell a rendelkezésére álló pénzösszeg hirtelen megcsappanásával. A még meglévő költségek fedezésére pedig rövid határidőn belül valamilyen forrást kell szerezni.

800px-eldre_karen_beate_nosterud_-_norden-org

Ezekben az esetekben tájékoztatni szoktam az ügyfeleimet annak a lehetőségéről, hogy amennyiben az elhunyt időskori nyugellátásra volt jogosult, akkor a még esetlegesen folyósításra kerülő nyugdíjat is fel lehet használni a kiadások fedezésére. Lássuk, hogy miként!

A nyugdíjat nem lehet örökölni, nem képezi az örökség tárgyát, azonban vannak olyan esetek, amikor a jogosult halálát követően is fel lehet venni a nyugdíjat.

Ki és milyen esetben lehet jogosult felvenni az elhunyt nyugdíját?

 Csak az elhunyt életében fel nem vett nyugellátást lehet a halálát követően felvenni. Erre az elhunyttal közös háztartásban együtt élő házastárs, gyerek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér jogosult – egymást követő sorrendben – a halál napját követő 1 éven belül.

Abban az esetben, ha az elhunyt egyedül élt, azonban van örököse, úgy az örökös veheti fel a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 1 éven belül.

Érdekes lehet, hogy hol és milyen ügyintézést igényel ennek lebonyolítása?

Az igényléshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága rendelkezik az együtt élt családtag részére egy erre a célra rendszeresített nyilatkozattal. A nyilatkozat tartalmazza az elhunyt adatait – ami magában foglalja az ellátásának folyósítási törzsszámát is – továbbá amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, illetve az egy háztartásban történt együttélés. Ennek kitöltését és a benyújtását követően kaphatjuk vissza a fel nem vett nyugellátást. Örökös részére a jogerős hagyatéki végzés (öröklési bizonyítvány) alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy a nyugellátás felvételére jogosított más személy a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

dr. Zsellér Ágnes

pastedimage1990-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1998-tól saját ügyvédi irodájában folytat jogi tevékenységet. Prakszisa elsősorban az ingatlanjog, társasági jog, öröklési jog területeit foglalja magában. Peres eljárás heyett a mediációs eljárás alaklmazására törekszik.
Szabadidejében a megszokott szabadidős tevékenységeken túl családtagjaival vagy barátaival fallabdázik, tollaslabdázik.