photo-1469200568437-9a3f76d9f550

Megkönnyebbüléssel lép ki a gyermektartásíj megállapítása iránti tárgyalásról a gyermektartásdíjra jogosult szülő, remélve, hogy a bíróság döntésével rendeződik a szülők közötti ádáz harc. Sajnos előfordul azonban, hogy ezt követően még számos lépést kell a jogosultnak tennie a gyermektartásdíj érvényesítése végett. Amennyiben ugyanis a tartásdíjra kötelezett szülő nem fizet és  időközben az Európai Unió valamely országába  költözik – mondjuk egy kedvező állás miatt – akkor a magyar ítélet vagy bírósági egyezség végrehajtása a meghozatala szerinti országtól eltérő uniós országban történik.

Ilyen esetekben hogyan juthat hozzá a gyermektartásdíjhoz a jogosult szülő?

A magyar bíróság, amikor egy általa megállapított gyermektartásdíj végrehajtását kérik az Európai Unió valamely országában csak egy köztes, továbbító szerv, kizárólag a kérelem felvételében jár el, nem dönt a végrehajtásról. A kérelmező szülőnek  tehát ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, ahol a gyermektartásdíjat megállapította a bíróság a részére, ez fogja tájékoztatni az eljárás további menetéről, mely egy igen részletesen megtervezett formanyomtatvány kitöltésből áll. Nem kötelező a jogi képviselet az eljárásban, már csak azért sem, mert  az újszerű eljárástípusra figyelemmel a bíróság ügyfélbarát módon segíti   ilyen ügyekben a kezdeményezőt. A kérelem benyújtása előtt javaslom tanulmányozni a  világhálón elérhető „Gyakorlati útmutató a határokon átnyúló tartási ügyek intézéséhez az Európai Unióban” című tájékoztatót, mely felkészíti az ügyfelet az eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére, adatok beszerzésére. A formanyomtatvány is itt érhető el (a bíróságok is ezen útmutató segítségével folytatják le az eljárásukat).

Mit tartalmazzon a kérelem?

Mellékelni kell az döntést tartalmazó ítéletet vagy – nagyobbrészt – a felek bíróság által jóváhagyott egyezségét.  Jelzem, hogy a felek peren kívül tett, akár írásba is foglalt megállapodása ilyen módon nem érvényesíthető. Felgyorsítja az ügyintézés menetét, ha már az első alkalommal benyújtja a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a saját vagyoni viszonyainak igazolását, a tartásdíjra kötelezett elérhetőségét, külföldi munkahelyének címét. A megadott lakó-, vagy tartózkodási helynek olyan „élő” lakcímnek kell lennie, ahol a másik fél valóban elérhető, mert különben az eljárás kudarcra van ítélve. Az eljárást az segítené elő  a legjobban, ha a fél már egyből a fenti inetrnetes oldalon elérhető nyomtatvánnyal indítaná meg az eljárását, de ezt a bíróság nem várja el a jogban nem járatos féltől. Ezen nyomtatvány azonban szükséges része az eljárásnak, így – amennyiben a kérelem azt nem tartalmazta – a bíróság megküldi a félnek kitöltés céljából.

photo-1444427169197-de497742b62d

Az eljárás egyszerűsíti az államok közötti eljárásokat, mert a tartásra kötelezett külföldi lakcíme, vagyona szerinti ország a magyar bíróság döntését bármiféle vizsgálat nélkül azonnal köteles végrehajtani. Ez jelentősen lerövidíti az igényérvényesítési időt.

Mennyibe fog kerülni nekem, és mennyi időt vesz igénybe az eljárás lefolytatása?

Mind a magyar bírósági, mind a külföldi bírósági szakasz teljes költségmentességet élvez (nem kell illetéket fizetni az eljárás megindításáért, a szükséges iratok fordításának díja nem a felet terheli, a külföldi hatóságokkal való kapcsolatfelvétel nem terheli a fél pénztárcáját)  21 éven aluli gyermek tartására irányuló ügyekben. 21 évnél idősebb gyermek vonatkozásában a megkeresett tagállam már vizsgálhatja a  költségmentességre jogosultságot. A költségmentesség elnyeréséhez a magyar bíróság felhívja a a felet az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésére, amely alapján majd a célország dönt a költségmentességről (de a magyar eljárás továbbra is költségmentes marad). Az eljárás menete sokban függ a fél együttműködésétől, azt a bírósági felhívások  pontos teljesítésével tudja elősegíteni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem  teljesen gördülékeny még a határon átnyúló eljárások intézése, számolni kell 1 évvel, mire az ügy a kinti hatóságok előtt is eredményesen lezárul.

Az Igazságügyi Minisztérium a későbbiekben az ügyfél kapcsolattartója

A bíróság a nyomtatványt/okat, a kérelmező által benyújtott iratokkal együtt  továbbítja a központi szervnek, mely nálunk az Igazságügyi Minisztérium, aki iratok fordítását elvégzi, arról a kérelmezőnek nem kell gondoskodnia. A továbbiakban a megkereső és a megkeresett központi hatóság együttműködése biztosítja azt, hogy a kérelem a megkeresett tagállam illetékes hatósága elé kerüljön, a kérelmezőnek legyen a másik tagállamban megfelelő jogi képviselete és az ügy állásáról a kérelmező folyamatosan tájékoztatást kapjon. Így a kérelmező anélkül érvényesítheti igényét, hogy avégett külföldre kellene utaznia, ott ügyvédet kellene megbíznia, fizetnie, vele folyamatosan kapcsolatot tartania és viselnie kellene az ezzel kapcsolatos költségeket.

Kecskemét, 2016. október 20.

dr. Bujdosó Melinda

casualA szerző a Szegedi Tudomány Egyetem Jog és Államtudományi Karán szerzett diplomát, 2004-ben. Bírósági titkárként csőd- és felszámolási ügyekkel foglalkozik, de 12 éves bírósági múltjában már a polgári jog minden területén tapasztalatot szerzett, a végrehajtási ügyekben az elrendelő és foganatosító bíróság feladatait látta el éveken át, határon átnyúló ügyeket érintően is. Mediátor képesítéssel rendelkezik, rendszeres résztvevője a Magyar Bíróképző Akadémia által szervezett képzéseknek.